En l'aula de formació, es fan cursos de formació ocupacional:

Empleat /a de oficina

 

image002L'empleat d'oficina de LABOR-90, realitza les següents funcions administratives: Introducció de dades a l'ordinador a través dels programes de Excel, Word i Access: Excel. En el excel, les següents parts: Control de repartiment, fulla de pati, fitxa d'estocs, planning, fulla de càrrega, etc. Word. En el word es redacten diferents documents administratius, tals com: cartes, currículum, etc. Access. És una base de dades de proveïdors i treballadors de l'empresa. L'empleat d'oficina de LABOR-90 també s'encarrega de verificar l'entrada i sortida de clakis, i d'introduir les dades en l'ordinador a través de la fulla d'estocs, com: El nom del client, nombre de contracte, poma, nombre de clakis, data de recollida, horari de recollida, estoc, càrrega, planning, diferència i observacions. També, s'ocupa del manteniment del magatzem i que estiguin en bon estat, per exemple: els carros, les borses, les bandoleres, i diversos materials de l'empresa.

 

La correcta utilització de l'expressió oral és molt important a l'hora de parlar per telèfon; i en l'atenció a les persones, la veu ha de ser agradable i amb un to adequat. I també, una bona expressió escrita a l'hora de redactar tota classe de documents. Classificació i arxiu de documents, maneig de fotocopiadora, fax, impressores; com també, gestionar documents oficials. Es fa també internet i correu electrònic.

Operari/a no especialitzat/a

image003

- Autonomia personal i habilitats socials. - Resolució de problemes. - Màrqueting directe i definició d'història. - Logística. - Normativa de recollida. - Orientació espai i temps. - Comunicació i arxiu.

Mosso/a de magatzem

- Autonomia personal i habilitats socials. -Motivació i treball en equip. -Distribució física i senyalització. -Aprovisionaments i expedicions. -Control d'estocs. -Registre de dades. -Elaboració d'informes.